VTEM skitter

Основна школа "Огњен Прица", Колут

VTEM skitter

Добро дошли на нашу веб презентацију!

VTEM skitter

Осећајте се пријатно на нашим страницама!

Школски документи

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 025 804 2013

Имејл: so.osoprica@neobee.net

Види више>>

Статути

Статут школе

Планови

Годишњи план рада

Школски развојни план

Програми

Школски програм

Извештаји

Извештај о раду директора

Правилници

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика и запослених

Правилник о оцењивању ученика