Прочитајте више о нашој школи

Школа је основана 1950 године као осмољетка са неколико стотина ђака различитих узраста у истим одељењима. Настава се одвијала у згради на адреси Марка орешковића 36 и згради преко пута данашње школе...

О нама

logo1

Школски документи

dokumenti

Дуално образовање

dualno baner

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 025/804-213

Имејл: os.opricakolut@outlook.com

Види више>>

Статути

Статут школе

Планови

Годишњи план рада

Школски развојни план

Програми

Школски програм

Извештаји

Извештај о раду директора

Правилници

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика и запослених

Правилник о оцењивању ученика 

Материјални ресурси

Материјални ресурси у наставном процесу, школска 2020/2021. година

Распореди

Распоред часова 1. разред

Распоред часова 3. разред

Распоред часова 4. разред

Распоред часова 5-8. разред

Школски одбор

Чланови школског одбора

Савет родитеља

Чланови савета родитеља