VTEM skitter

Основна школа "Огњен Прица", Колут

VTEM skitter

Добро дошли на нашу веб презентацију!

VTEM skitter

Осећајте се пријатно на нашим страницама!

Школски документи

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 025 804 2013

Имејл: so.osoprica@neobee.net

Види више>>

Мисија

Мисија наше школе јесте развој свестране , културне , одговорне личности спремне за живот и рад у веку напретка науке и технологије.

Настојимо изградити школу која је спремна на промене које третирају област образовања и васпитања, несметан психофизички развој ученика кроз активности које уважавају толеранцију, разумевање и ненасиље.

Радом и залагањем доћи до нових сазнања која ће кроз живот примењивати у пракси .

Визија

Иновације у настави уз обезбеђење услова рада кроз опремање школе савременим средствима.