Прочитајте више о нашој школи

Школа је основана 1950 године као осмољетка са неколико стотина ђака различитих узраста у истим одељењима. Настава се одвијала у згради на адреси Марка орешковића 36 и згради преко пута данашње школе...

О нама

logo1

Школски документи

dokumenti

Дуално образовање

dualno baner

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 025/804-213

Имејл: os.opricakolut@outlook.com

Види више>>

Мисија

Мисија наше школе јесте развој свестране, културне, одговорне личности спремне за живот и рад у веку напретка науке и технологије.

Настојимо изградити школу која је спремна на промене које третирају област образовања и васпитања, несметан психофизички развој ученика кроз активности које уважавају толеранцију, разумевање и ненасиље.

Радом и залагањем доћи до нових сазнања која ће кроз живот примењивати у пракси.

Визија

Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес, побољшава међусобне односе, развија способности и интересовања ученика, да постане место окупљања деце.

Иновације у настави, уз обезбеђење услова рада кроз опремање школе савременим средствима, развијање еколошке свести код наставника и ученика и заштита животне средине. Да редовно обележавамо еколошке међународне празнике и да негујемо обичаје и традиције нашег завичаја