VTEM skitter

Основна школа "Огњен Прица", Колут

VTEM skitter

Добро дошли на нашу веб презентацију!

VTEM skitter

Осећајте се пријатно на нашим страницама!

Школски документи

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 025 804 2013

Имејл: so.osoprica@neobee.net

Види више>>

Ристо Аничић-директор школе
Ана Барак Лучић –педагошкиња
Анкица Кнежевић –правница
Аница Антунић-шеф рачуноводства
Татјана Ковач-библиотекарка
Зорица Вукобратовић-библиотекарка
Милан Хинић-домар –ложач
Снежана Рапаић-сервирка
Марија Тузлак –хигијеничарка
Соња Рајачић-хигијеничарка