Прочитајте више о нашој школи

Школа је основана 1950 године као осмољетка са неколико стотина ђака различитих узраста у истим одељењима. Настава се одвијала у згради на адреси Марка орешковића 36 и згради преко пута данашње школе...

Школски документи

Дуално образовање

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 025/804-213

Имејл: os.opricakolut@outlook.com

Види више>>

Ристо Аничић – директор
Марија Делић – заменик директора
Ана Барак Лучић – педагог
Татјана Милошев Врдољак  - педагог
Анкица Кнежевић – правница
Аница Антунић – шеф рачуноводства
Сања пуповац – административни радник
Зорица Вукобратовић – библиотекарка
Милан Хинић – домар – ложач
Снежана Рапајић – сервирка
Марија Тузлак – хигијеничарка
Соња Рајачић - хигијеничарка